Ana Sayfa arrow Diğer Nakiller arrow Şeyh İbrâhim Hayrânî'nin Na'tı
Şeyh İbrâhim Hayrânî'nin Na'tı PDF Yazdır E-posta

İstanbul velîlerinden. Babası Şeyh Feyzullah Efendi, dedesi Şeyh İbrâhim Hayrânî'dir. 1860 (H.1277) senesinde doğdu. Kabri Topkapı taraflarındadır. Bir na'tı şöyledir:

Zuhûrun kâinâta verd-i revnâk yâ Resûlallah

Nigâhın ehl-i ışka virdi revnâk yâ Resûlallah.

Vücûdun olmasaydı hiç vücûd bulmaz idi âlem

Vücûdun sırr-ı zât-ı hazret-i Hak yâ Resûlallah.

İder her zerre Hakkı zikr ve tesbih sırr-ı hâl ile

Senin ta'lîmi sırrın oldu el-Hak yâ Resûlallah.

Alıp dersi sırr-ı hilkatden gönül bulmaktır nûru

Senin nûrun cihâna virdi revnak yâ Resûlallah

Kapında abd-ı kemter Behçet dîdârına müştak

Ümîd-i şefkatinle buldu revnak yâ Resûlallah.

 
< Önceki   Sonraki >