Ana Sayfa arrow Şiirlerle Menkîbeler arrow Yeter ki Siz Emredin
Yeter ki Siz Emredin PDF Yazdır E-posta

Hatîce vâlidemiz “radıyallahü anha”,

Yok idi hâtunlardan akıllı ondan daha.

 

Hem de çok güzel idi onun hüsnü cemâli.

Asîl ve temiz olup, üstün idi her hâli.

 

Malı dahî çok olup, zengindi o zamanlar.

Çok idi bu sebepten ona tâlip olanlar.

 

Lâkin O, hiçbirine etmedi muvâfakat.

Duymadı hiçbirine bir ilgi ve iltifât.

 

Çünkü rüyâ görmüştü bu husûsta O önce.

Onun tecellîsini bekliyordu gün-gece.

 

Varaka bin Nevfel” de müjdelemişti Onu.

Merakla bekliyordu bunun tahakkukunu.

 

O Server”in hâlini yakînen de görünce,

Bu işin olmasını isterdi bir an önce.

 

O Server'in hanımı olmakla şereflenmek

Arzûsu, günden güne şiddetleniyordu pek.

 

Bunu, “Nefîse Hâtun” sezip girdi araya.

Geldi bu niyet ile “Resûl-i kibriyâ”ya.

 

Dedi ki: (Zâtınızı tezevvücten men eden,

Bir mâni varsa eğer, söyleyin bana lütfen.)

 

Buyurdu: (Maddî yönden, elimiz dar bu ara.

Yâni yok elimizde yeterli mal ve para.)

 

Nefîse hâtun ise, dedi ki: (Yâ Muhammed!

Mal ve cemâl sâhibi bir hâtun ile şâyet,

 

Evlenmek isterseniz, ben hâzırım hizmete.

Yeter ki siz emredin, bu iş olur elbette.)

 

Buyurdu: (O dediğin, acep hangi hâtundur?)

Dedi: (Hatîce’dir ki, senin de mâlûmundur.)

 

Buyurdu ki: (Bu işe, kim vesîle olacak?)

Dedi ki: (Ben yaparım, sen bunu etme merak.)

 

Ayrılıp, buldu hemen hazreti Hatîce’yi.

Gidip kendi evinde verdi Ona müjdeyi.

 

Varaka”yı çağırıp Hatîce Hâtun ise,

Olanları anlatıp, dedi: (Böyle hâdise.)

 

Ayrıca Resûlullah Efendimize dahî,

Adam salıp, evine çağırdı bizâtihî.

 

Gidip arz ettiler ki huzûru seâdette:

(Bize teşrîf ediniz falan gün ve sâatte.)

 

Bu dâvet karşısında, amcası Ebû Tâlip,

Ve sâir akrabâsı, oldular çok muzdarip.

 

Zîra “Resûlullah”ın, dâvete gitmek için,

Yok idi elbisesi, iç yüzü buydu işin.

 

Satın almaya dahî, yok idi paraları.

Çâresizlik içinde düşünürken bunları,

 

Yetişti Hızır gibi hazreti Ebû Bekir.

Dedi: (Üzülmenize, acabâ sebep nedir?)

 

O Server, Ebû Bekr’e anlatınca durumu,

Dedi ki: (Sizi üzen hâdise bir tek bu mu?

 

Bu iş gâyet kolaydır, üzülmeyin kat'iyyen.

Yeter ki siz emredin, hâllederim bunu ben.)

 

Bu sözlerden “O Server” ferahladı bu kere.

Pek çok duâ eyledi, hazreti Ebû Bekr’e.

 

Dedi ki: (Sen râzı ol yâ Rab Ebû Bekir’den.

Zîra esirgemedi yardımını hiç benden.)

 
< Önceki   Sonraki >