Ana Sayfa arrow Şiirlerle Menkîbeler arrow Mübarek Emanet
Mübarek Emanet PDF Yazdır E-posta

Peygamber Efendimiz, “Altı yaşına” kadar,

Muhterem annesinin yanında kıldı karar.

 

Altı yaşında iken, sevgili annesiyle,

Medîneye gittiler ziyâret gâyesiyle.

 

Babası “Abdullah”ın kabrini de ziyâret,

Etmek için, sefere çıktılar en nihâyet.

 

Medîneye giderken, ayrıca yanlarında,

Hizmetçileri vardı “Ümmü Eymen” adında.

 

Orada bir ay kadar, ikâmet ederken hem,

Bir havuzda, “Yüzmeyi” öğrendi Fahr-i âlem.

 

Bir yehûdî âlimi var idi ki orada,

O Server’in hâlinden birşeyler sezdi o da.

 

Zîra Onda görmüştü “Nübüvvet” alâmeti.

Yanına yaklaşarak, ismini suâl etti.

 

(Adım Ahmed) deyince, bağırdı ki bu sefer:

(İşte, âhir zamanda gelecek son Peygamber!)

 

Başka âlimler dahî toplandılar bu yere,

Konuşmalar yaptılar hep bu mevzû üzere.

 

Derlerdi: (Beklenilen Peygamber işte budur.

Zîra alâmetlerin hepsi bunda mevcûddur.)

 

Böyle konuşmaları duyunca Ümmü Eymen,

Hazreti Âmineye söyledi bunu hemen.

 

Bir zarar gelmesinden korkarak o "Server"e,

Mekkeye dönmek için, çıktı o da sefere.

 

Lâkin “Ebvâ” denilen yere gelince, birden,

Âmine vâlidemiz” hastalandı âniden.

 

Kendinden geçiyordu hastalığı artarak.

Ve şunları söylerdi evlâdına bakarak:

 

(Ey Abdullahın oğlu, ey sevgili evlâdım!

Seni çok mübârek ve yüce kılsın Allahım.

 

Rüyâda gördüklerim doğru çıkarsa eğer,

Sen, Allah tarafından olacaksın Peygamber.

 

Seni, bu put denilen şeylerden, cenâbı Hak,

Koruyup, muhâfaza edecektir muhakkak.)

 

Sonra râhatsızlığı fazlalaştı iyice.

Şu beytleri söyledi, vefât etmeden önce:

 

(Her yeni eskir elbet ve ölür her yaşayan.

Her çok olan tükenir, var mıdır hep genç kalan?

 

Ben dahî öleceğim, yalnızca farkım şudur:

Seni ben doğurdum ki, şerefim işte budur.

 

Geriye bıraktığım, çok hayırlı bir evlât.

Gözümü kapıyorum, yüzüm ak, içim râhat.

 

Benim, nâmım kalacak asırlarca dillerde.

Senin muhabbetinse, yaşar hep gönüllerde.)

 

Bu sözleri söyleyip, ardından etti vefât.

Anneden "Öksüz" kaldı o an Fahr-i kâinât.

 

Mübârek cenâzesi defnedildi o yerde.

Yirmi yaşında” idi vefât eylediğinde.

 

Alıp "Fahr-i âlem"i oradan Ümmü Eymen,

Mekkeye avdet için, sefere çıktı hemen.

 

Birkaç gün devam eden yolculuk netîcesi,

Mekkeye ulaştılar, o "Server"le kendisi.

 

Ve Abdülmuttalibin giderek huzûruna,

Resûl-ü müctebâ”yı teslim eyledi ona.

 
< Önceki   Sonraki >