Ana Sayfa arrow Sevgili Peygamberim arrow Sevgili Peygamberim - Önsöz
Sevgili Peygamberim - Önsöz PDF Yazdır E-posta

Kıymetli okuyucumuz, 

Elinizdeki bu seri ile Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın mübarek hayatlarını anlatmaya çalışıyoruz. 

Metin, tekrar tekrar yazılıp gözden geçirilerek nihaî şeklini almıştır.. Kitabı telifindeki bu titizliğe eş olarak teknik cephesi ile de mükemmel hale getirmeye çalıştık.  

Eser, çocuk, genç, yetişkin her yaştaki insanın zevkle okuyup, rahatlıkla istifade edebilmesi için akıcı, berrak ve şiirli bir üslûbla yazıldıktan başka san’at eseri kıymetinde resimlerle süslenmiştir. Resimlerde dînî ölçülere aykırı bir taraf olmadığını hemen hatırlatmalıyım.Asırlardan beri Sevgili Peygamberimizin hayatını mevzu edinen birbirinden üstün siyer-i nebî’ler kaleme alınmıştır. Şüphesiz her mümin için en ileri ideal, beşer kudreti nisbetinde O’nu en güzel şekilde anlatmaktır. 

Kâinatın baş tâcının hayatını bugün de tafsilatı ile bilmekte mutlak zaruret vardır. 

O’na muhtaç ve O’na hasretiz. 

Ebedî rehberimiz Sevgili Peygamberimizdir. 

Varlığımızı ve kurtuluşumuzu O’na borçluyuz. 

Allahü teala, bir hadisi kudside “sen olmasaydın, sen olmasaydın hiç bir şeyi yaratmazdım” buyurmakta. 

İslâm uleması, “Muhammed aleyhisselâm, dünya yaratıldığı günden, kıyamet kopuncaya kadar gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür” değişmez hükmünü koymuştur. 

İmam-ı Rabbani Hazretleri de “Müjdeci Mektuplar” ismi ile türkçeye tercüme edilen Mektubat’ın birinci cildi kırkdördüncü mektubunda şu haberi veriyor: “Bütün insanlığın en üstünü olan böyle bir Peygambere inanan ve O’nun yolunda giden kimse, elbette ümmetlerin en iyisi olur. O’na inanmayan, O’nu anlamayan, kendileri gibi sanan insanların en bedbahtıdır.” 

Hazırlayan ve okuyanların yüce Peygamberimizin şefaatine kavuşmaları duası ile... 

 

Enver Ören

Türkiye Gazetesi Sahibi

 
Sonraki >