Ana Sayfa

Bu birkaç günlük hayat, eğer dünya ve âhıretin en kıymetli insanı olan, Muhammed aleyhisselâma tâbi olarak geçirilirse, saadet-i ebediyye, sonsuz necât, kurtuluş umulur. - İmâm-ı Rabbânî “kuddise sirruh”

Âb-ı Hayat - 952 (Cum'anız mubarek olsun efendim)
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. Allahü tealaya emanet olunuz efendim ali zeki osmanağaoğlu -------------------------------------------------------------------------------- Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... ............... 1991 senesinde Mart ayının 1'i Cum'a günü Berât kandili idi. Mübârek Hocamızın Fâtih'deki evlerine kandil ziyâreti için gitmişdik. İçeriye girdiğimizde; "Yere de oturabilirsiniz, yerler temizdir. Müslimânların evi temiz olur. Müslimânların hem evi, hem kalbi temiz olur. Kandilimiz mübârek olsun. Cum'amız mübârek olsun. Müslimânın kalbinde bir îmân nûru vardır ki, her şeyden ve bütün nûrlardan daha parlakdır. Müslimânlar bir araya gelince birbirlerinden istifade ederler. Kalblerindeki bu nûr birbirlerine geçer. Büyüklerden bu şeklde istifade edilir. Büyüklerden feyz nasıl gelir? Havadan mı? Feyz, muhabbetle, sevgi ile gelir. Büyüklerden istifade etmek için konuşmak şart değildir. Büyüklerin nefeslerinden bile istifade edilir. Hatta, bakışlarından bile istifade edilir. Bunlardan istifade edemiyen, konuşmakdan da edemez. Böyle bir Cum'a günü, Ubeydullah-ı Ahrar hazretlerinin de bulunduğu âlimlerin bir toplantısında birbirlerine sormuşlar. Cum'a günleri duâların kabûl olduğu bir zemân vardır. O zemânı bilseniz ne duâsı ederdiniz diye. Kimisi îmânla ölmeyi istemiş, kimisi dine çok hizmet edebilmeyi istemiş. Sıra Ubeydullah-ı Ahrar hazretlerine gelince, "Sohbet-i salihîn isterim" demiş. Büyüklerin sohbeti kalbi temizler. Sohbet, beraber olmak demekdir. Konuşmak değil. Peki sohbetlerinden istifade etmek için büyükleri bulamazsak ne yapacağız? Kölelerinden istifade edeceğiz. Kölelerini de bulamazsak kitâblarını okuyacağız? Tabii, kitablarını okumak sohbetin aynısı değil. Kitablarını okumak, sohbetin yarısı gibidir". Bu sırada, Hocamızın oğlu, bacanağım, Abdülhakîm abi odaya geldi. Ben sandalyede idim ve sandalyelerde başka yer olmadığından ben Abdülhakîm abiye, oturduğum sandalyeyi verdim ve yere oturmayı tercih etdim. Hocamız Abdülhakîm abiye buyurdular ki; "Alî beğe çok büyük iyilik etdiniz. Tam karşıma oturmasına sebeb oldunuz. Ben de, Abdülhakîm efendi hazretlerinin her zemân tam karşısına otururdum. Hattâ, Eyyûb sultân câmi'inde, ilk tanıdığımda, en önde, burun buruna oturmuşduk. Allahü teâlâ, "Her isteyene veririm, ba'zan da istemeyenler arasından da seçdiğime veririm." buyuruyor. Bu, "İnnâ fetahnaleke" sûresinin son âyet-i kerîmesidir. Bu âyet-i kerîmede hem adâlet, hem ihsân var. "Her isteyene veririm." buyurması adâletdir. "İstediğime veririm." buyurması da ihsândır. İsteyene nasıl verir? Meselâ benim gibi. Allahü teâlâ ben istedim de verdi. Askerî okulda birinci sınıfa başlamışdım. Doktor Ramezân-ı şerîfde oruc tutmak isteyenleri muâyene edip, tutabilecek ve tutamayacak olanları ayırdı. Oruc tutmak isteyen seksen kişi vardı. Bunların içinden güçlü, kuvvetli olanlarından otuz kişiyi tutabilir diye ayırdı. Elli kişiyi de, za'îf gördüğü için tutamaz diye ayırdı. Ben de ufak tefek, za'îfdim. Beni de tutamayacakların içine ayırdı. Ben, tutmak istiyorum dedim. Çünki, evimde de öyle terbiye almışdım. Önceden de tutuyordum. Ben tutmak istiyorum deyince, doktor bana kızdı, bağırdı. "Sen oruc tutacak adam mısın, sınıfda kalırsın, hasta olursun, ölürsün." dedi. Doktor iri-yarı bir yüzbaşı idi. Ramezân-ı şerîf geldi. Oruc tutacak olan otuz kişiye yemek çıkıyordu. Ben de onlarla berâber kalkıyordum. Onların yemeklerinden yiyordum. Ben de orucumu tutdum. Hava çok sıcakdı. Doktor yüzbaşı oruç tutmuyordu. Daha sonra o doktor yüzbaşı görülmez oldu. Bana sen oruç tutarsan ölürsün demişdi. Kendisi öldü. Seksen senedir ben hâlâ orucdan dolayı hasta olmadım. Bana sınıfda kalırsın demişdi. Okul birincisi oldum. Bir sonraki sene oruc tutanların sayısı azaldı. Sonra azala azala, son sınıfda iken bir tek ben kalmışdım. Ben nemâzımı da kılardım. Başka kılan yokdu. Ben hademelerin odasına gider kılardım. - devamı haftaya - Fî emanillah
 
Âb-ı Hayat - 938 (Cum'anız mubarek olsun efendim)
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. Allahü tealaya emanet olunuz efendim ali zeki osmanağaoğlu -------------------------------------------------------------------------------- Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... ............... Geçen haftanın devamıdır: 1987 senesinde hacca gidileceği kesinleşince, mübarek Hocamız beni üç ayrı zamanda, seadethanelerine davet ederek hem nasihatta bulundular, hem nasıl hac yapacağımızı ve nelere dikkat edeceğimizi anlattılar. İlk davetlerinde, sünnete uygun nasıl hac yapılacağını, nerde nasıl davranmamız lazım olduğunu anlattılar, sonra; bu sene bizim arkadaşlarımızdan kimler hacca gidiyor diye sual ettiler. Ben de tek tek hepsini saydım. Sıra bir abiye gelince, " o da bizim abilerden mi" buyurdular. Bunun üzerine ben durakladım, bir şey söyleyemedim. Biraz sessizlik olunca, "tabii bizi sever, yine abilerden sayılır" buyurdular. Sonra, o sene tayyare ile hacca giden abilerimizin hepsini, müftü muavini olan bir hastam vesilesi ile aynı kafilenin aynı grubuna toplattırdığımı anlatınca çok sevindiler. İkinci davetlerinde; bir akşam idi. Evde Enver abim de vardı. Hocamız, üst katta arka bahçeye bakan balkonda çay içiyorlardı. Enver abim bana da çay getirdi, üçümüz çay içerken, mübarek Hocamız, ay'ı ve yıldızları seyrediyorlardı ve şunları anlattılar; "Bu aya Peygamber efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" de baktılar. Bu ay'da Resulullah efendimizin gözlerinin şuaları var. Aya bu niyet ile bakmak ibadetdir, sevabdır" buyurdular. Hacca gitmek ile ilgili bazı ince bilgiler anlattılar. Bu arada Enver abim Hocamıza; " Ali rüyasında sıklıkla Peygamber efendimizi görüyor, bazan ben anlattırıyorum, size de anlatsın" buyurdular. Sevinerek; "öyle miii, tabii dinlerim" buyurdular. İki tane anlattıktan sonra yeter diyebilirler diyerek sustum. "Başka var mı" buyurdular. Var efendim dedim. "öyleyse bir tane daha anlatın" buyurdular. Üçüncüyü anlatırken mübarek Hocamızın mübarek gözlerinden yaşlar akıyordu. Sonra hacca gitmek ile ilgili anlattıklarına biraz daha devam ettiler. "Bunlardan üç mesele çok mühimdir, buna çok dikkat edin" buyurdular. Birincisi; "bid'at ehlinin yüzüne gülerek bakılmaz, bid'at ehlinin yüzüne gülerek bakmak dinin yıkılmasına sebep olur, onları sevmeğe sebep olur ki çok tehlikelidir" buyurdular. İkincisi; "bid'at ehlinin arkasında namaz caiz olmaz, kendi aranızda cemaat yaparsınız, onların arkasında mecbur kalırsanız mutlaka iade edin" buyurdular. Üçüncüsü de; "Yaptıkları hiçbirşeyi beğenmeyin, dünya işi bile olsa bunu ne güzel yapmışlar demek tehlikeli olur. Muhabbete sebep olabilir" buyurdular. Sonra da; "Bu nasihatlerimi diğer arkadaşlarımıza da söyleyin" buyurdular. Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile merhameti ile muamele eylesin inşallah. - devamı haftaya -
 
Âb-ı Hayat - 931 (Cum'anız mubarek olsun efendim)
Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim. Allahü tealaya emanet olunuz efendim ali zeki osmanağaoğlu -------------------------------------------------------------------------------- Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... ............... Sene 1987... Şubat ayı. Enver abim burun ameliyatı olmuştu. Hastaneden eve geldikleri gün, bizim evde hazırlanan yemekleri bir tepsi içinde Enver abimlere götürdüm.Niyetim sadece, geçmiş olsun ziyareti olup, elimdekileri kapıdan bırakmak idi, içeriye girmeyi düşünmemiştim. Yolda giderken akşam ezanı okunuyordu. Kapıyı rahmetli hanımannemiz açtılar ve "Enver abin namaz kılıyor, biraz bekleyin, sizi içeriye alsın" buyurdular. Tabii pek çok sevindim. Biraz sonra Enver abim kapıya geldi ve giriş kattaki oturma odasına beni aldı. O gün ameliyat olduğundan, yüzünün çoğu yerinde sargılar vardı. Soba yanıyor ve yanında seccade serili idi. Namaz kıldın mı, buyurdular. Evvela namazını kıl, oturalım buyurdular. Benim namazım bittiğinde, dua ederken, Enver abimin de tekrar yere oturup ellerini açıp duaya iştirak ettiklerini görünce çok şaşırdım. Mütevazılığını bildiğim halde, tevazunun bu şekline tekrar şahid oldum. Sonra otururken, bana, Mektubatdan birkaç mektub okuttular. Bir ara, bugün ne rüyaları gördün, buyurdular. Peygamber efendimiz ile ilgili birkaç rüya anlattım. Enver abim buyurdular ki; "Senin hacca gitmen lazım, hazırlan, bu sene gideceksin". Tabii hiç beklemediğim bir söz idi. Şaşkınlıkla, "efendim, hocamızdan nasıl izin alacağız" dedim. Enver abim o kadar merhametli idi ki; "Ben sana izin alırım, birkaç gün sonra neticeyi bana sor" buyurdular. Birkaç gün sonra, hanımannem vasıtasıyla izin alındığını öğrenerek çok sevindim. Hac zamanına kadar mübarek Hocamız bizi zaman zaman evlerine çağırıp, nasıl hac yapacağımızı, orada nasıl davranacağımızı anlattılar. O sene arkadaşlarımızdan kimlerin hacca gittiğini bize sordular, diğer abilerimize de bazı nasihatlar gönderdiler. O sene hastalarımın arasında, müftülükte yetkili bir zat vardı. Onun vasıtasıyla, o sene hacca giden arkadaşlarımızı aynı kafilede bir araya getirtmiştik. Velhasıl, hacca gitmeme de Enver abim vesile olmuştu. Enver abim zülcenaheyn bir zâttı. Hocamız ile aramızda her konuda vasıta olurdu. Enver abim olmasaydı insanlar hocamızı tanıyamazdı, anlayamazdı... Enver abim, ömrü boyunca insanlar yanmasın diye, dünyada ve ahirette insanlar huzurlu olsun diye uğraştı. Enver abimizi her insan elinde olmadan, farkında olmadan severdi. Tabii bu sevgi, Onun kalbinden gelen sevginin yansımasıdır. Enver abimin kalbinde anlaşılamaz bir mıknatıs vardı,.. öyle ki; insanlar O'na doğru kuvvetle çekildiğini farkederlerdi. Enver abimde silsile-i âliyyenin kokusu vardı. İnsanlar onu görebilmek için yarışırlardı. Hava gibi, ekmek, su gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir insandı. Onun gibi biri gelmesi, yerinin doldurulması mümkün değildir. Kişi sevdiği ile beraber haşrolur hadis-i şerifi tesellimizdir efendim. Enver abim, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile merhameti ile muamele eylesin inşallah. Fî emanillah
 
Doğumu ile "cihanı aydınlatan O nur"a selam olsun


Doğumu ile "cihanı aydınlatan O nur"a selam olsun.

Huzurpınarının güzîde üyelerinin, mevlid kandilini tebrik ederiz,

bu gece husûsî dualarınızı istirhâm ederiz efendim.

ali zeki osmanağaoğlu.Hadis-i Şerifte buyurulduki;

(Bir kimse, beni çocuklarından, ana-babasından ve herkesten daha çok sevmedikçe, îmanı tamam olmaz)

(Allahü teâlâ bir kuluna yazı ve söz sanatı ihsân ederse, Resûlullahı övsün, düşmanlarını kötülesin!)

(Kıyâmet günü, önce gelenlerin ve sonra gelenlerin seyyidiyim. Hakîkati bildiriyorum, öğünmüyorum.)


Rebî’ul-evvel ayının onbirinci ve onikinci günleri arasındaki gecedir. Dünyâdaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Muhammed Mustafâ aleyhisselâmın doğduğu gecedir. Mîlâdın 571. ci senesinde doğdu. Bu gece, Kadr gecesinden sonra, en kıymetli gecedir. Bu gece, O doğduğu için sevinenler afv olur. Bu gece, Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” tevellüdü zemânlarında görülen hâlleri, mu’cizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevâbdır. Kendileri de anlatırdı. Bu gece, Eshâb-ı kirâm “radıyallahü anhüm” da, bir yere toplanıp, okurlar, anlatırlardı.

Image
Nasıl sevmiyeyim ki, bedenimde canımsın,
Hürmetine var oldum, sebebi hayatımsın.
Damarımda kanımsın, bana benden yakınsın,
Sen âşıklara mâ’şûk ve hep canlara cânân.

Her derde devâ sensin, her rûha şifâ sensin,
Göze sürme, başa tâç, kalblere cilâ sensin.
Habîbullahsın, fevk-i mele-i a’lâ sensin,
Başka kapı çalamaz, seni biraz tanıyan.MEVLİD KANDİLİ


Dünyadaki bütün insanlara peygamber olarak gönderilen, peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Muhammed aleyhisselâm, 571 yılı Nisan ayının 20’sine rastlayan, Rebi’ul-evvel ayının 12. Pazartesi gecesi, sabaha karşı Mekke-i Mükerreme’de dünyaya gelmiştir. Her peygamberin ümmeti, kendi peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştır. Bugün de, Müslümanların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür. Dünyadaki Müslümanlar tarafından, her sene, bu gece Mevlid kandili olarak kutlanmakta, her yerde Mevlid kasideleri okunarak Resûlullah hatırlanmaktadır. Mevlid, doğum zamanı demektir.

Resûlullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshâb-ı kirâma ziyafet verir, dünyayı teşrifindeki ve çocukluk zamanındaki şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir de, halîfe iken, Eshâb-ı kirâmı toplar, Resûlullah efendimizin dünyayı teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı. Bu gece, Resûlullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mûcizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Peygamber efendimizi öven çeşitli mevlid kasideleri vardır. Meşhur olan ve Türkiye’de sık sık okunan mevlid kasidesini Süleyman Çelebi, 15. asırda yazmıştır. Mevlid-i şerîf okumak, Resûlullahın dünyaya gelişini, mirâcını ve hayatını anlatmak, Onu hatırlamak, Onu övmek demektir. Mevlid Gecesi, Kadir Gecesi'nden sonra en kıymetli gecedir. Bu gece Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz doğduğu için sevinenler afv olur.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Beni ana babasından, evlâdından ve herkesten daha çok sevmeyen, mümin olamaz.”

“Bir şeyi çok seven, elbette onu çok anar.”

“Peygamberleri anmak, hatırlamak ibâdettir.”


Bu gece, çalgı ve başka haram şeyler karıştırmadan, Allah rızası için mevlid cemiyeti yapmak, mevlid kasidesi okumak, salevât-ı şerîfe getirmek, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Diğer kandillerde olduğu gibi, bugün de, Kur'ân-ı kerîm okumalı, kaza namazı kılmalı, sadaka vermeli, duâ etmeli, Cenâb-ı Haktan afv ve mağfiret dilemelidir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUMUImageMuhammed aleyhisselâmın (sallallahü aleyhi vesellem) doğumunda sayısız mûcizeler görülmüştür. Kureyş’in reislerinden, dedeleri hazreti Abdülmuttalib anlatıyor: Muhammed’in (sallallahü aleyhi ve sellem) doğduğu gece, Kâbe’yi tavaf ediyordum. Gece yarısını geçince, Kâbe, Makam-ı İbrahim’e doğru secde ediyordu ve “Allahü ekber, Allahü ekber” diye tekbir sesleri ile; “Beni müşriklerin pisliklerinden, cahiliyet zamanının kötülüklerinden temizlediler.” diye sesler geliyordu. Bütün putlar yere düştü. En büyükleri olan Hubel yüzü üzerine, bir taşın üzerine düşmüştü. Birisinin, “Âmine, Muhammed’i (sallallahü aleyhi ve sellem) doğurdu.” dediğini işittim. Safâ tepesine çıktım. Bir gürültü vardı. Sanki bütün kuşlar ve hayvanlar Mekke’ye toplanmışlardı. Sonra Âmine’nin evine gittim. Kapı kilitli idi. Kapıyı çalıp, “Açın!” dedim. İçeriden Âmine; “Muhammed (aleyhisselâm) doğdu” dedi. “Getir göreyim.” dedim. “İzin yok. Birisi geldi. Çocuğu üç güne kadar kimseye gösterme dedi.” dedi. İçeri zorla girmek için kılıç çektim, karşıma elinde kılıç, yüzü örtülü biri çıktı. “Ey Abdülmuttalib geri dön! Çünkü, oğlunu melekler ziyaret ediyorlar.” dedi. Titremeye başladım. Bu hâli üç gün kimseye anlatamadım, dilim tutulmuştu.

Aynı gece, Kisra’nın sarayı sallandı. Bin yıldır yanan Mecûsilerin ateşi söndü. Save Denizi kurudu. Ateşe tapanların âlimi olan Mübedâ müthiş bir rüyâ gördü. O gece, güneş doğmadan bütün cihan aydınlandı ve nûrlandı.Herkim geldi cihâna ve herkim ki gelecektir,
Hepsinin üstünde Sen, serdârsın yâ Resûlallah!
Cihân bağında insan ağaçtır gayriler yaprak,
Nebîler meyvedir, özü Sen yâ Resûlallah!
Şefâ’atin olmasa, hâlimiz hârâb günahdan,
Herderdimize dermân, hep Sensin yâ Resûlallah

Image


Allahü teala "Sen olmasaydın, hiçbirşeyi yaratmazdım buyuruyor". Öyle bir Peygamberki; bütün insanlardan üstün, bütün peygamberlerden üstün... Kâinatın, Onun hatırına yaratıldığı yüce peygamber. Öyle bir Peygamberki, diğer peygamberler, peygamber oldukları halde, Onun ümmetinden bir fert olmağı istemişlerdir. Öyle bir peygamberki, herkes kendisini düşünürken O ümmetini düşünür. Onun şefaati ile kurtulmamak mümkün değil.. ohalde kıymet bilelim, Böyle büyük bir peygamberimiz olduğunu bilelim, Ona ümmet olmağa layık olalım..(Ümmeti olduğumuz devlet yeter). Getirdiği din öyle bir dinki; bütün dinleri içinde toplamış. Getirdiği Kitab öyle bir Kitabki; dört kitabı içinde toplamış.... Allahü teala itibarı dîne vermiştir... dikkat edilirse dindar insanlar herzaman itibarlı insanlardır. Yani bir insanın itibarı dîne bağlı olmasındandır.

Seyyid Abdülhakîm efendi hazretleri buyurdu ki; Her Peygamber, kendi zamânında, kendi mekânında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed “aleyhisselâm” ise, her zemânda, her memleketde, ya’nî dünyâ yaratıldığı günden, kıyâmet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek, bütün varlıkların, her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse, hiçbir bakımdan Onun üstünde değildir. Bu güçbirşey değildir. Dilediğini yapan, her istediğini yaratan, Onu böyle yaratmışdır. Hiçbir insanın Onu medh edecek gücü yokdur. Hiçbir insanın, Onu tenkîd edecek iktidârı yokdur.

Kâinatta herşeyin onun hatırına yaratıldığı, canımız-ruhumuz-herşeyimiz-ensevdiğimiz, uğrunda canımız feda olan, efendimizin mübarek doğum günü (mevlid kandili) Bu gece Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz doğduğu için sevinenler afv olur. O'nun hatırına var olduk, ebedi alemde kurtuluşumuz Efendimiz sayesindedir. Öyle büyük bir peygamber-i zîşan'ın ümmetiyiz ki,.. Ümmeti olduğumuz devlet yeter... Efendimiz öyle büyük ki, O'ndan büyük hiç bir insan yok.. Öyle sevgili ki, O'nun şefaati ile kurtulmamak mümkün değil (yeterki mübarek şefaatlerine layık olabilelim..), O halde, O'na olan sevgimizi, muhabbetimizi, ihlasımızı, sıdk ve sadakatimizi göstermeliyiz...
Dünya ve ahiretde huzur ve saadet isteyen O'nu sevmeli, O'nun sevdiklerini sevip, sevmediklerini sevmemeli, O'na uymalı ve O'nun ve eshabının yolundan gitmelidir.

Allahü tealaya emanet olunuz efendim.

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin, mevlid kandilini tebrik ederiz,
(husûsen bu gece) müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim.

ali zeki osmanağaoğlu


Ey günâhlılar sığınağı, sana sığınmağa geldim!
çok kabâhatler işledim, sana yalvarmağa geldim!

Karanlık yerlere sapdım, bataklıklara saplandım,
doğru yolu aydınlatan, ışık kaynağına geldim!

Çıkacak bir canım kaldı, ey bütün canların cânı!
uygun olur mu söylemek, cânımı fedâya geldim!

Derdlilerin tabîbisin, ben ise gönül hastası,
kalb yarama devâ için, kapını çalmağa geldim!

Cömerdlerin kapısına, birşey götürmek hatâdır.
basmakla şeref verdiğin, toprağı öpmeğe geldim!

Günâhlarım çok, dağ gibi, yüzüm kara, katran gibi,
bu yükden ve siyâhlıkdan temâm kurtulmağa geldim!

Temizler elbet hepsini, ihsân deryândan bir damla,
gerçi yüzüm gibi kara, amel defterimle geldim!

Kapına yüz sürebilsem, ey canımdan azîz cânan!
su ile olmıyan işler, hâsıl olur o toprakdan!
----

Ey güzeller güzeli, beni sevdânla yakdın!
görmüyor birşey gözüm, her an hulyânla aklım!

Sen (Kabe kavseyn) şâhı, ben ise azgın köle,
Sana konuk olmağı, nasıl söyler bu şaşkın?

Acıyıp bir bakınca, ölü kalbler diriltdin,
sonsuz merhametine sığınıp, kapın çaldım!

İyilik kaynağısın, dermanlar deryâsısın!
Bir damla lutf et bana, derde devâsız kaldım!

Herkes gelir Mekkeye, Kâ’be, Safâ, Merveye,
ben ise senin için, dağlar tepeler aşdım!

Dün gece, bir rü’yâda göklere değdi başım,
kapındaki uşaklar, enseme basdı sandım!

Ey Câmî hazretleri, sevgilimin bülbülü!
şi’rlerin arasından, şu beyti seçdim aldım:

(Dili aşağı sarkık, uyuz köpekler gibi,
bir damlacık umarak, ihsân deryâna vardım.)

Öyle neşeliyiz seviniyoruz,
sanki bulutlarda dolaşıyoruz,
uzansak ay'ı elimizle tutarız,
eğilsek yıldızları toplarız.

Çünki, bizi muhatap aldı rabbimiz,
onun emr ve yasaklarına tâbîyiz,
ve de öyle bir nebînin ümmetiyiz,
uğruna kâinatı yarattı rabbimiz.

Herkes kendi hocasıyla övünür,
benim sahibim kâinatın en üstünüdür,
hocamın hocalarının hocasıdır o server,
onsuz olunurmu iki alemde münevver.

Bu nimet öyle büyük şereftir-saadettir,
kıymetini bilmeyeni dövmek gerektir,
bukadar nimet içinde kimki üzüntülüdür,
milyar sahibinin kuruş kaybetmesi gibidir.

Böyle şerefli bir kafileyiz, aileyiz, ümmetiz...
müjdelerolsun, kavuştuk nimetlere, dahane isteriz.
buna rağmen dünya için hala üzülürsek biz,
Rabbimizi gücendirir, büyüklerimizi incitiriz..

Kâinatı uğrunda yarattı yüce Mevla’m,
Aşkındır âlemleri döndüren sır EFENDİM.
Sevginle dolan kalpler Mevla'ya yakın olur,
İzinde gidilecek: Sensin tek nûr EFENDİM.

Tüm mü’minler daima hasretinle yanmakta,
Pâk ismini andıkça kalpler huzur bulmakta,
Bir kez rüyada gören en bahtiyar olmakta,
Rabbin sevgilisisin, Sensin tek yâr EFENDİM.

Müsliman gönüllerde coşmaktadır bir arzû,
Şefaatine ermek herkesin tek umudu,
Seni candan çok sevmek: mü’minlik ölçüsü bu,
Seni sevemeyenlere dünyalar dâr EFENDİM.

Seni övebilecek sözler bulmak ne mümkün,
Yolundan gayrı yollar, izler bulmak ne mümkün,
Aşkın gibi yakacak közler bulmak ne mümkün,
Ümmetin yarasını lutfeyle sar EFENDİM.

Zerreler seni seven Hakkın aşkıyla döner,
Tüm varlığa rahmetsin, Sensiz yıldızlar söner,
Sana has ümmet olmak; budur en büyük hüner,
Doğruya gidecek yol bir sende var EFENDİM.

Kurbandır sana canlar, hayranındır ummanlar,
En küçükten büyüğe sevdâlın yaşayanlar,
Sevdiklerinden olmak ümîdi taşıyanlar,
Hasretinle etmekte hep âh-ü zâr EFENDİM.

Kur'an Seni övüyor ey insanlık önderi,
Allah Seni seviyor ve Seni sevenleri,
Sevdândır fetheyleyen tüm mü'min gönülleri,
Adını aşkla anmak: ne büyük kâr EFENDİM.

İlk insandan bu yana toplansa hep insanlar,
Konulsalar üst üste dehalar, kahramanlar,
Büyüklükte erişmez topuğuna tüm bunlar,
İdrâk edemeyene yakışır ar EFENDİM.